DE ROEP TOT VERENIGING

EEN INFORMATIECAMPAGNE OVER DE ISLAM

With 1 supporters
30%
We still need 1 Supporters

De Ware Islam Campagne

De Ware Islam campagne is erop gericht om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling en om Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammedvzmh onderwees. Tegelijkertijd wordt getracht om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Wij nodigen moslims en niet-moslims uit om elf Islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.

De 11 Grondbeginselen

De Ware Islam is een religie die ...

1

Elke vorm van extremisme veroordeelt

2

Gelooft in de niet gewelddadige jihad

3

gelooft in de gelijkheid en emancipatie van de vrouw

4

vrijheid van meningsuiting onderwijst

5

scheiding tussen religie en staat onderwijst

6

gelooft in loyaliteit aan het land waarin men woont

7

de universele verklaring van mensenrechten respecteert

8

gelooft in alle verzen van de heilige koran

9

gelooft dat afvalligheid geen straf kent

10

gelooft in de noodzaak van verenigd moslimleiderschap

11

het concept van een gewelddadige messias veroordeelt

1 ELKE VORM VAN EXTREMISME VEROORDEELT
“…wie ook een mens doodt, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood…”
De Heilige Koran 5:33
2 Gelooft in de niet-gewelddadige Jihad
“De inkt van een geleerde is heiliger dan het bloed van een martelaar.”
De Heilige Profeet Mohammed (vzmh)
3 Gelooft in de gelijkheid en emancipatie van de vrouw
“Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan...”
De Heilige Koran 4:125
4 vrijheid van meningsuiting onderwijst
“Er is geen dwang in de godsdienst.”
De Heilige Koran 2:257
5 scheiding tussen religie en staat onderwijst
“Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt.”
De Heilige Koran 2:257
6 gelooft in loyaliteit aan het land waarin men woont
“Liefde voor het land waarin men woont is onderdeel van het geloof.”
De Heilige Profeet Mohammed (vzmh)
7 de universele verklaring van mensenrechten respecteert
“Alle mensen stammen af van Adam en Eva, een Arabier is niet meer dan een niet-Arabier noch is een niet-Arabier beter dan een Arabier. Ook is een blanke niet meer dan een zwarte en is een zwarte ook niet meer dan een blanke, behalve door vroomheid en goede daden.”
De Heilige Profeet Mohammed (vzmh)
8 gelooft in alle verzen van de heilige koran
“Wij hebben niets uit het Boek weggelaten.”
De Heilige Koran 6:39
9 gelooft dat afvalligheid geen straf kent
“Voor u uw godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”
De Heilige Koran 2:257
10 Gelooft in de noodzaak van verenigd moslimleiderschap
“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld…”
De Heilige Koran 3:104
11 Het concept van een geweldadige messias veroordeelt
“De boodschapper is alleen verantwoordelijk voor het duidelijk overbrengen van de boodschap.”
De Heilige Koran 29:19

Lezingen

Pers & Media

Steunen!

Spreekt de campagne u aan en wilt u verandering teweeg brengen? Wees dan niet stil.

Steun de 11 grondbeginselen van de Ware Islam campagne en sta samen, schouder aan schouder, met moslims tegen de extremisten!

Lees meer

Hebben wij uw interesse gewekt?
Lees meer over de Islam en download gratis:

Een elementaire studie van de Islam

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het islamitische geloof. Geloofspunten waar alle moslims in geloven: de Eenheid van God, engelen, profeten, de heilige boeken en het leven na de dood. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet licht worden opgevat.”

Koffie & Islam

Dialoog doorbreekt barrières en versterkt banden tussen gemeenschappen.

Via ons Koffie & Islam initiatief kunt u (ook digitaal) in gesprek gaan met Nederlandse moslims over het gehele land.

dwrislam-koffie

Contact

HEEFT U VRAGEN OVER DE ISLAM?

Bezoek ons

OOSTDUINLAAN 79, 2596 JJ DEN HAAG

Bel ons

085 0606 558

Stuur een email

INFO@DEWAREISLAM.NL​​

EEN INITIATIEF VAN:

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA:

GERELATEERDE WEBSITES:

Ⓒ Copyright 2020 De Ware Islam. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer