Islam & Feminisme: harmonieus of tegenstrijdig?

In het kader van het publieke debat over de positie van de vrouw binnen de Islam hebben de
initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne op donderdag 14 januari 2021 een virtuele lezing
georganiseerd over ‘Islam & Feminisme’. Sprekers tijdens de lezing waren dr. Saskia Glas
(socioloog) en drs. Noor Compier (arts & islamoloog).

Dr. Glas heeft vier jaar lang onderzoek gedaan naar de mening over vrouwenrechten in Arabische
landen. “Zelfs in Arabische landen, waar Islam toch wel sterk conservatief wordt gepraktiseerd,
heeft 1 op de 4 burgers helemaal geen probleem met het sterk religieus zijn als ook het
feminisme steunen.“, aldus mevrouw Glas.

Verder betoogt zij: ”Als er een vrouwenrecht is die juist bevorderd wordt in Arabische landen
onder religieuze mensen, dan is dat het recht op educatie. Naarmate mensen religieuzer zijn,
vinden zij in meerdere mate dat een opleiding van belang is. Maar ook blijkt dat hoe religieuzer
men is in Arabische landen, hoe belangrijker het is om als vrouw thuis te zijn voor de kinderen, en
dit laatste gaat wat moeilijker gepaard met een full-time baan en een carrière.”

Drs. Noor Compier belichte het theologische kader: “De Islam geeft zowel mannen als vrouwen
een gelijk bestaansrecht. Meer dan 1500 jaar geleden heeft de Islam de vrouw geëmancipeerd
middels spirituele, intellectuele en materiële verheffing. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich
spiritueel ontwikkelen en worden gelijk beloond, het vergaren van kennis is voor beiden verplicht
en de Islam gaf in zijn begintijd al erfrecht en recht op bezitting aan vrouwen. Dit zijn rechten
waarvoor vrouwen in het westen in de vorige eeuw nog aan het strijden waren.”

“Gelijkwaardigheid is anders dan gelijkvormigheid. In het westen zien wij een soort constante
competitie tussen mannen en vrouwen. Terwijl vanuit de islam mannen en vrouwen juist
complementair zijn, elkaar aanvullen. De islam staat heel dichtbij de natuur en men moet
bijvoorbeeld erkennen dat de bouw en fysieke krachten van mannen en vrouwen verschillend
zijn. Daarom strijden bijvoorbeeld mannen en vrouwen ook niet tegen elkaar tijdens de
Olympische Spelen”, aldus mevrouw Compier.

Islam & Vrijheid van meningsuiting: vriend of vijand?

In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk en Oostenrijk hebben de initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne een virtuele lezing georganiseerd over ‘Islam & Vrijheid van meningsuiting’. Sprekers tijdens de lezing waren professor Maurits Berger (advocaat en Arabist) en Imam Safeer Siddiqui (Imam van de Baitul Afiyat moskee).

“De Islam gunt vrijheid aan iedereen en erkent dat door deze vrijheid verschillen ontstaan, maar deze verschillen moeten er niet voor zorgen dat het leven onmogelijk wordt gemaakt. Zelf grenzen stellen betekent niet dat onze vrijheid wordt afgepakt. Grenzen functioneren als dijken: ze maken het leven mooier en leefbaarder.“, aldus Imam Siddiqui.

Verder betoogt hij: ”Moslims vragen niet om een speciale behandeling met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, maar om gelijke behandeling. Zoals het ethisch onjuist is om vulgaire cartoons te maken van de slachtoffers van MH17 of van de recente aanslagen, zo willen wij ook behandeld worden met betrekking tot onze geliefde. Ik stel dan ook niet dat er een wettelijke beperking moet komen, maar dat mensen er zelf voor kiezen, uit innerlijke beschaving, om een ander niet doelbewust te krenken. Doelbewust beledigen is geen deugd.”

Professor Berger belichte het juridische kader: “Het wordt essentieel geacht voor de democratie dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten. Er zijn zoveel verschillen dat iedereen alles op tafel moet kunnen leggen, want anders komen we niet verder. De prijs  die je daarvoor betaalt is dat je te maken krijgt met meningen die schokken, kwetsen of verontrusten.”

“De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut of onbegrensd. Het is verboden om mensen te beledigen op grond van bepaalde kenmerken (huidskleur, godsdienst, etc.). Wetten beschermen mensen en geen ideeën, gedachten of religies, omdat deze bespreekbaar moeten blijven. De blasfemiewetten zijn hierdoor ook afgeschaft. Dit verklaart ook het verschil tussen antisemitisme en Islamofobie.”, aldus professor Berger.

Verder meent hij: “Dit klinkt allemaal wat kunstmatig, maar heeft ermee te maken dat het ingewikkeld wordt als men geloof gaat opnemen in het strafrecht. Als we het hebben over de godslasteringswet is het erg lastig om te bewijzen dat God gelasterd is: we kunnen God niet in het getuigenbankje roepen. Gelovigen kunnen daar wel wat van zeggen, maar daar gaat de wet niet over.”

Professor Berger: “Het juridisch kader biedt dus niet veel uitweg en het is daar ook niet voor bedoeld. Het wil alleen in conflicten een paar uitgangspunten hebben. De wet zegt niets over fatsoen en innerlijke beschaving; dat is aan de mensen zelf. Een nieuwe ontwikkeling die speelt is dat men meer wilt kijken naar of een uitspraak haatdragend is.”

Moslimjongeren lanceren informatiecampagne over Islam in Nederland

Digitaal persmoment op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur

Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de Nederlandse bevolking geen of nauwelijks contact heeft met moslims (Evangelische Omroep). Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Daarom lanceren moslims in Nederland de ‘Ware Islam’-campagne.

De Ware Islam campagne is erop gericht om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling en om Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammed (vzmh) onderwees. Tegelijkertijd wordt getracht om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Met bewijzen uit de Heilige Koran en het voorbeeld van Profeet Mohammed (vzmh) zal de campagne het extremistische gedachtengoed over de positie van een vrouw en scheiding tussen religie en staat ontkrachten. Moslims en niet-moslims worden uitgenodigd om elf Islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.

Op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur zal een digitaal persmoment plaatsvinden om de campagne te lanceren. Geïnteresseerde redacties en journalisten kunnen zich aanmelden voor het persmoment.