De Koran & Wetenschap

Wanneer verscheen de Koran als geschreven tekst en hoe werd het bewaard en verspreid? En is de zijn Koranteksten verenigbaar met de wetenschappelijke kennis van nu?

Op vrijdag 30 juli 2021 organiseerden de initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne een online lezing over ‘De Koran & Wetenschap’ in het Engels. Sprekers tijdens de lezing waren Dr. Marijn van Putten en Dr. Umar Nasser.

Dr. Van Putten doet onderzoek naar de taalkundige kenmerken en tekstuele geschiedenis van de Koran aan de hand van vroege manuscripten van de Koran en is verbonden aan de Leiden Universiteit. “De Koran werd al vroeg, in de tijd van de Kalief Uthman, gestandaardiseerd wat in lijn is met de traditionele Islamitische geschiedschrijving. Dit kan zowel voor als na de dood van Profeet Mohammed gebeurd zijn.”, aldus Dr. Van Putten.

Verder betoogt hij: “Vier kopieën van de gestandaardiseerde tekst werden verspreid over het gehele Islamitische rijk. Vrijwel elk manuscript stamt af van deze ene tekst. De Sanaa palimpsest is de enige bekende uitzondering.”

Dr. Umar Nasser is één van de grondleggers van het online platform ‘Rational Religion’ en schrijft en spreekt regelmatig over atheïsme, religie en de maatschappij. Hij vergeleek de passages in de Koran met de wetenschappelijke kennis van nu. “Er zijn verzen in de Koran die zeer indicatief zijn voor de Goddelijke oorsprong van de Koran en deze kunnen bezien worden vanuit de lens van de wetenschap.”, aldus Dr. Nasser.

Dr. Umar: “Vandaag de dag is wetenschap de nieuwe “God” geworden. Waar men zich vroeger wende tot religieuze bronnen voor vragen over zingeving, wendt men zich nu over het algemeen tot de wetenschap voor deze levensvragen. De wetenschap heeft enorme vooruitgang geboekt in de afgelopen tijd en mijn bewering is dat er verzen zijn in de Koran (die werd geopenbaard aan profeet Mohammed in de 7e eeuw) die met voldoende precisie vrij recente wetenschappelijke ontdekkingen voorspellen.”

Verder betoogt hij: “Zowel op het gebied van kosmologie, biologie als ook op het gebied van geologie vinden wij verzen in dit kader. Ongeveer 120 jaar geleden veranderde de wetenschappelijke visie op het ontstaan van het universum, die een begin leek te hebben (Big Bang Theory) wat voorheen niet bekend was. Koranvers 21:30 spreekt hier in vrij duidelijke woorden over.”

Kijk de lezing terug: The Quran & Science

The Categories: Persbericht

Leave Comment