Moslimjongeren lanceren informatiecampagne over Islam in Nederland

Digitaal persmoment op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur

Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de Nederlandse bevolking geen of nauwelijks contact heeft met moslims (Evangelische Omroep). Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Daarom lanceren moslims in Nederland de ‘Ware Islam’-campagne.

De Ware Islam campagne is erop gericht om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling en om Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammed (vzmh) onderwees. Tegelijkertijd wordt getracht om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Met bewijzen uit de Heilige Koran en het voorbeeld van Profeet Mohammed (vzmh) zal de campagne het extremistische gedachtengoed over de positie van een vrouw en scheiding tussen religie en staat ontkrachten. Moslims en niet-moslims worden uitgenodigd om elf Islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.

Op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur zal een digitaal persmoment plaatsvinden om de campagne te lanceren. Geïnteresseerde redacties en journalisten kunnen zich aanmelden voor het persmoment.

The Categories: Persbericht