Moslimjongeren lanceren Koran-campagne in Den Haag

De Koran, het heilige boek van de moslims, is geregeld onderwerp van discussie in het publieke debat. Het heilige boek wordt vaak in een negatief daglicht gesteld. Om daar verandering in te brengen lanceren Ahmadiyya moslimjongeren aanstaande zaterdag 25 februari een Koran-campagne in Den Haag. Middels deze campagne willen initiatiefnemers een ander geluid laten horen en Nederlanders kennis laten maken met de inhoud van de Koran. “De Koran heeft juist heel veel te bieden aan Nederland”, aldus een van de organisatoren.

Gratis Koran’s

Deelnemers zullen in de binnenstad van Den Haag een manifestatie houden. Tijdens de manifestatie zullen gratis Koran’s worden uitgedeeld en zullen voorbijgangers worden uitgenodigd om met moslimjongeren in gesprek te gaan.

Grootscheepse flyeractie

Deelnemende jongeren zullen duizenden flyers uitdelen met informatie over de Koran en een uitnodiging om meer te ontdekken tijdens een lezing en Koran-expositie op 9 maart.

Lezing & Koran-expositie

Op 9 maart 2023 organiseren initiatiefnemers een lezing en een Koran-expositie in het Vreedehuis te Den Haag. Aanwezigen hebben de gelegenheid om de Koran te ontdekken.

#KoranVoorIedereen

De campagne is via social media te volgen via de hashtag #Koranvooriedereen.

Doel van de campagne

Middels deze campagne hopen de initiatiefnemers de informatiekloof tussen de moslims en de niet-moslims te dichten en eventuele vooroordelen en misvattingen weg te nemen. De campagne biedt vooral niet-moslims de gelegenheid hun vragen, zorgen en angsten met moslims te delen en een beter begrip te ontwikkelen van de islamitische leerstellingen.

————  Einde Bericht  ————

Uw contactpersoon voor de media is:

Kashif Akmal

info@dewareislam.nl

+31 6 23 67 35 33

The Categories: Uncategorized

Leave Comment